Huisreglement

 1. Dit reglement is toegankelijk via de website voor iedere cliënt. Het is mogelijk deze uit te printen
  of een exemplaar te ontvangen.
 2. De therapeuten van het Paramedisch Centrum gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit huisreglement.
 3. Per consult voor reguliere fysiotherapie of oefentherapie Cesar wordt 25 minuten ingepland.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
  Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij het recht voor deze niet nagekomen afspraak door te berekenen.
 5. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie.
 6. De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen bij zijn of haar zorgverzekering of overschrijding hiervan.
 7. Het centrum beschikt over een klachtenprocedure.
 8. Het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 9. Preventieve diensten zijn in veel gevallen voor rekening deelnemer. Uw therapeut kan u hierover nader informeren.
 10. Deelname aan een training of een beweegprogramma gebeurt op eigen risico.
 11. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u een persoonlijk trainingsprogramma die u mag houden. Dit trainingsprogramma bevat informatie die tijdens de cursus besproken wordt.
 12. De inschrijving voor een training en/of beweegprogramma is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze bepalingen.
 13. Het verschuldigde bedrag voor de cursus en/of abonnement wordt middels een éénmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Of: middels vooraf afgesproken termijnen.
 14. Teruggave van het cursus en/of abonnementsgeld is niet mogelijk.
 15. Een ArbeidsRevalidatieTraining is in veel gevallen voor rekening van de werkgever. Uw revalidatietherapeut kan u hierover nader informeren.
 16. De training en/of cursus vindt plaats in kleine groepen in de oefenzaal cq trainingszaal.
 17. Bij deelname aan een training en/of beweegprogramma wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bijvoorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone sportschoenen.
 18. U wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de training en/of cursus, i.v.m. hygiëne. Eventueel een fles voor het vullen met water (watercooler aanwezig in de trainingsruimte)
 19. In de trainingsruimte wordt gebruik gemaakt van de radio/muziek. Mocht u hier problemen mee hebben dan kunt u dit overleggen met uw therapeut.
 20. Er is mogelijkheid tot douchen.
 21. Er zijn twee kleedruimtes, één voor heren en één voor dames.
 22. Het centrum is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van patiënten en/of cliënten.
 23. Wanneer u telefonisch contact wilt met de praktijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan belt u ten alle tijden naar 030-6000202 (balie Paramedisch Centrum).
 24. Wanneer u een niet-reanimatie verklaring heeft bent u zelf verantwoordelijk dit aan te geven bij de
  balie van het Paramedisch Centrum.

 

Bijlage 2.1.6 Huisregels Cliënten (31-01-2014)

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak met de fysiotherapeut kan na een verwijzing van uw arts/specialist of direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Bel met 030 – 6000202 of kom langs op de tweede verdieping van de Componist.