Reguliere Praktijkvoering tijdens de COVID-19-pandemie

Het kabinet heeft geadviseerd om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Dit betekent dat ook wij u vragen een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de praktijk of het gezondheidscentrum. Dit betekent ook dat al onze therapeuten een mondkapje dragen tijdens uw behandeling. Als er medische redenen zijn waarom het u niet lukt een mondkapje te dragen horen wij dat graag. In de oefenzaal mag het mondkapje af. De oefenzaal is ingericht op 1,5m afstand. Verder blijven de volgende regels van kracht:
  • Blijf thuis bij klachten als koorts, keelpijn, hoesten en niezen óf als u een huisgenoot heeft met koorts;
  • blijf thuis als u in contact bent geweest met een bewezen Corona patiënt;
  • houd 1,5m afstand tot andere patiënten;
  • gebruik een eigen handdoek;
  • was of desinfecteer uw handen voor en na de behandeling;
  • kom op de afgesproken tijd (maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd).

Binnen het centrum en in onze praktijken zijn er diverse maatregelen getroffen (eenrichtingsverkeer, kleedkamers gesloten, wachtkamer aangepast, looprichtingen, etc.) genomen. Wij vragen u vriendelijk deze en eventuele aanwijzingen van het personeel te volgen.

Verder blijven alle maatregelen van onze kant actief. Dit houdt in dat wij er alles aan doen om uw bezoek aan onze praktijk veilig te laten verlopen.

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak met de fysiotherapeut kan na een verwijzing van uw arts/specialist of direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Bel met 030 – 6000202 of maak online een afspraak.