Reguliere Praktijkvoering tijdens de COVID-19-pandemie
Werk- en gedragsafspraken

Het werken tijdens de COVID –19 pandemie vraagt van de verschillende EMC-praktijken een gezamenlijke en eenduidige aanpak. Alle medewerkers wordt gevraagd deze werk- en gedragsafspraken te lezen en te volgen.

DOEL
Het verantwoord verlenen van eerstelijns zorg tijdens de COVID-19 pandemie met aandacht voor de gezondheid van onze patiënten en onze medewerkers.

Regiegroep COVID-19
My-Ngu Tran-Nguyen, Hetty Bus, Lineke de Jong, Carla Swart, Wilma van Stuijvenberg, Xander Toth-Varju, Erik Asbreuk

Alle Disciplines

1.1 VOORBEREIDING WERK
Alle medewerkers wordt gevraagd dagelijks een zelfcheck te doen.

Meet je temperatuur (vooraf thuis doen).
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:

Wanneer 1 van bovenstaande vragen met ja wordt beantwoord is, dan blijf je thuis en overleg je met de leidinggevende/collega om al dan niet te gaan testen.

1.2 BINNENKOMST WERK/VERANDERING VAN WERKPLEK

1.3 TIJDENS WERK

1.4 BEPERKING (POTENTIËLE) OVERDRACHTSMOMENTEN VAN HET VIRUS IN DE PRAKTIJK(EN)

Voor alle disciplines geldt:

2 GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM) BIJ NIET-COVID-PATIËNTENCONTACTEN

Wanneer de 1,5 meter regel in acht kan worden genomen is PBM niet nodig. Uitzondering kan zijn de sportende patiënt. Daar wordt een afstand van 2 meter aangeraden. Dit geldt vooral bij fysiotherapeutische behandeling.

PBM is altijd nodig bij risicovolle handelingen. Risicovolle handelingen zijn diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener:
met hoge frequentie patiënten ziet ( > dan 6 patiënten);

In de praktijk is een vuistregel dat lichamelijk onderzoek of behandeling met PBM wordt uitgevoerd. Het is aan de hulpverlener om hiervan af te wijken als het een handeling betreft die niet aan bovenstaande criteria voldoet.

PBM bestaat uit:

Zie voor instructie over goed gebruik van de beschermende middelen de NHG Praktijkkaart (Bijlage 1).

Bron: Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 van FMS.

3 PARAMEDISCH CENTRUM
Lees eerst hoofdstuk 1: aanwijzingen gelden voor iedereen.

Alle protocollen van RIVM, GGD, KNGF zijn leidend. Mochten hier updates in komen passen wij ons protocol hierop aan.

De reguliere hygiëneregels blijven uiteraard van kracht.

3.1 PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL PBM

De richtlijnen over het gebruik van PBM lopen nogal uiteen tussen de verschillende instanties en disciplines. In het EMC hebben we één richtlijn. Zie hoofdstuk 2.

3.2 VOORBEREIDING CONSULT

Daar waar mogelijk wordt een consult telefonisch of per beeldverbinding verricht.
Wanneer patiënten toch fysiek gezien moeten worden, wordt expliciet gevraagd naar het bestaan van Corona-gerelateerde klachten. Gevraagd wordt:
1. Wat is uw temperatuur? (bij paracetamolgebruik daar 0,5oC bij optellen)
2. Heeft u last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
3. Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning?
4. Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning?
5. Heeft u last van hoesten?
6. Heeft u last van keelpijn?
7. Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopt neus?
8. Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
9. Heeft u last van extreme vermoeidheid?
10. Heeft u last van pijn achter de ogen?
11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19?

Patiënten komen zoveel mogelijk alleen en op tijd.

3.3 TRAININGSZAAL

3.4 BEHANDELKAMER

BIJLAGE 1 INSTRUCTIE GOED GEBRUIK PBM
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200312_nhg_praktijkkaart_aan-_en_uittrekken_van_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf

Hoe maakt u een afspraak?

Een afspraak met de fysiotherapeut kan na een verwijzing van uw arts/specialist of direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Bel met 030 – 6000202 of maak online een afspraak.